Pro lepší vyhodnocování aktivit a návštěvnosti našeho webu využíváme technologii cookies. Neshromažďujeme však žádná citlivá soukromá data.

Nastavení WebDokumentů

Integrace s LibreOffice online službou umožňuje nasazení IceWarp WebDokumentů několika způsoby, avšak doporučujeme běh na samostaném serveru nebo alespoň na samostatném virtuálním stroji.

S touto metodou můžete nechat WebDokumenty běžet na virtuálním stroji, který jsme pro Vás předkonfigurovali. Pokud preferujete nechat WebDokumenty běžet na svém virtuálním stroji, zkontrolujte možnost APT repositáře (je požadován VM s Debian8).

Tato metoda je nejjednodušším způsobem pro nastavení WebDokumentů na Windowsu. S Touto metodou budou WebDokumenty běžet na virtuálním stroji předkonfigurovaném IceWarpem. Pokud preferujete, aby WebDokumenty běžely na Vašem vlastním virtuálním stroji, zaškrtněte možnost APT repozitáře (je požadován VM s Debian8).

Tato metoda je nejspíše nejjednodušší cestou nastavení WebDokumentů na 64bit Debian8. Můžete mít WebDokumenty na stejném serveru jako IceWarp nebo můžete použít jiný virtuální server pouze pro WebDokumenty. Můžete také zvolit možnost Docker (a mít WebDokumenty na stejném serveru jako IceWarp) nebo zvolit předkonfigurovanou možnost VM (poté nebudou WebDokumenty na stejném serveru jako IceWarp). Tato možnost vyžaduje, aby Váš systém využíval systemd jako svůj init systém, který je defaultní pro Debian 8.

ESXi VPS

Import VM

 • Stáhněte si obrazový zip archív a extrahujte jej (VM nebude běžet z extrahované složky)
  Stáhnout
  STÁHNOUT 6.5
  STÁHNOUT 6.5
  STÁHNOUT 5.5
 • Otevřete vSphere klienta (či jiného správce jako workstation) a nasaďte OVF šablonu
 • Otevřete soubor OVF šablony a klikněte další
 • Zkontrolujte detaily šablony a klikněte další
 • Vložte název VM (defaultní název je v pořádku, klikněte další
 • Zvolte datastore a typ disku - doporučujeme defaultní nastavení (lazy zeroed). Eager zeroed bude znamenat pomalejší import. Klikněte na další. Více informací o typech disků na: https://communities.vmware.com/message/2199576
 • Zkontrolujte nastavení a zvolte "Výkon zapnutý po nasazení", klikněte dokončit
 • Klikněte zavřít po dokončení nasazení
 • Spravujte automatický start virtuálního stroje pomocí VMware Workstation či vSphere WebClienta - pravým kliknutím hypervizoru v seznamu v levém panelu a zvolte "Spravovat AutoStart VMs..."
 • Zaškrtněte pole nalevo od importovaných VM v dialogu Konfigurace AutoStartu

There is no need to change anything in the image if DHCP is used. Just configure your DHCP server to assign the same IP address each time (IP reservation according to MAC)

Spusťte virtuální stroj

Výkon zapnut (pokud jste tak již neučinili během importu) na virtuálním stroji zvolením Startu ve VM Power menu nebo na jeho dashboardu.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Import VM

Pro zapnutí Hyper-V role na Vašem Windows OS serveru navštivte: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766.aspx#BKMK_SERVER
Proces je podobný všem souvisejícím Windows server verzím.

STÁHNOUT
Win 2k8 – Win2012
Win 2k8 – Win2012
Win 2012 – 2012R2+
 • Stáhněte si obrazový zip archív a extrahujte je (VM nebude běžet v extrahované složce!)
 • Otevřete Hyper-V Správce (nachází se v Administračních nástrojích či Správci serveru)
 • Klikněte na možnost "Importovat virtuální stroj...", která se nachází v horní části panelu Aktivit (nalevo)
 • Otevřete složku, kam jste extrahovali VM obraz a zvolte root složku obsahující VM soubory.
 • Zvolte nastavení importu, obě možnosti jsou v pořádku, ale raději zvolte možnost "Kopírovat virtuální stroj (vytvořte nové unikátní ID".
  Stiskněte "Import"

The most current version of IceWarp Server is available for Windows and the most popular Linux systems.

Spusťte virtuální stroj

Import přidá nový virtuální stroj do seznamu všech strojů hostů. Můžete jej spustit pravým kliknutím na stroj či levým kliknutím na položku "Start" v panelu Aktivitit. Počáteční progres je zobrazen v panelu Status ve spráci Hyper-V.

Konfigurujte IceWarp Server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Open terminal emulator note. Commands need to be run under 'root' account. Add apt sources of icewarp and nodejs repository:

Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages.

- you should find this line in /etc/apt/source.list file

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main

- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

Add apt sources of IceWarp and nodejs repository

echo "deb http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" > /etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/nodejs.list

- It is also possible to use https in the source links, but in that case apt-transport-https package HAS TO be installed first.

Import signing keys into the apt keyring

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40

gpg: requesting key 614B1C40 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key E7FF3B9B: public key "IceWarp Technology >sysadmin@icewarp.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)


apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280

gpg: requesting key 68576280 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 68576280: public key "NodeSource >gpg@nodesource.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)

Update apt database on your machine


It is required to have added system locale en_US.UTF-8, to add en_US.UTF-8 execute dpkg-reconfigure locales
and check the checkbox for this locale

apt-get update && apt-get upgrade

...
...
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp/gen1 amd64 Packages
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [964 B]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched xxx kB in xs (xx.x kB/s)
Reading package lists... Done

Install icewarp-webdocuments package

apt-get install icewarp-webdocuments

This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents. The last line of script output is actual IP address of iwds host which is needed in next step, you can however obtain IP address in any common way.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Install IW + WebDoc on the same Debian server

1. Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages:.
- you should find this line in /etc/apt/sources.list file
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main
- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
2. Add apt sources of IceWarp and nodejs repository:
echo "deb [arch=amd64] http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" >
/etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" >
/etc/apt/sources.list.d/nodejs.list
3. Import signing keys into the apt keyring
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280
4. It is required to have added system locale en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
and check en_US.UTF-8 from the list of locales 5. Update apt database on your machine
apt-get update && apt-get upgrade
6. Stop all icewarp services (at least control during installation)
./icewarpd.sh --stop
7. Add 2nd interface with IP for nginx to your current network interface:
add following to /etc/network/interfaces (replace IP and netmask if needed)
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
 address 10.10.1.1
 netmask 255.255.255.0
to activate new interface run with sudo in terminal
ifup eth0:1
8. Install webdocuments
apt-get install icewarp-webdocuments
This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents.
9. Edit configuration file for nginx to run on added IP (comment IPV6 in case you use it for another service)
vi /etc/nginx/conf.d/onlyoffice-documentserver.conf
(replace 10.10.1.1 with your added IP address)
server {
 listen 10.10.1.1:80;
 #listen [::]:80 default_server;
 server_tokens off;
 
 include /etc/nginx/includes/onlyoffice-documentserver-*.conf;
}

server {
    listen 10.10.1.1:443 ssl spdy;
    #listen [::]:443 ssl spdy default_server;
    server_tokens off;
    root /usr/share/nginx/html;
    ........…
10. Restart nginx
/etc/init.d/nginx restart
11. Restart supervisor
service supervisor restart 
…if you will see an error, please run this command again
12. Bind icewarp services to desired IP
/opt/icewarp/tool.sh set system c_system_services_bindipaddress 192.168.1.1
...replace 192.168.1.1 with your IP
13. Start IW services
./icewarpd.sh --start
14. Configure IceWarp server
 • URL must be reachable from iwds host – proper A DNS record or record in /etc/hosts is nescessary.
 • IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.
 • Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host (10.10.1.1 in our example) into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button. "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Kontaktujte nás