We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

14 denná skúšobná verzia zdarma

Vaše dáta budú uložené v United States.
Czech Republic, Prague (TTC Teleport)
United States, Reston VA (CoreSite)
Germany, Nürnberg (Hetzner Online)
  • Začnite iba v 4 krokoch
  • Email, Plánovanie, TeamChat, Dokumenty
  • 100 GB zdieľané úložisko
  • Všetky dostupné aplikácie
  • Vastná doména na onice.io s vlastným dizajnom rozhrania
  • Privátne IP adresy a data uložené vo vybranom dátovom centre

Ak chcete hostiť IceWarp na vašom serveri, stiahnite si skúšobnú On-Premise verziu na 30 dní.

Stiahnúť

Kontaktujte nás